Småföretagare oroar sig för lågkonjunktur

Mathias rebane glad 1200

Var femte småföretagare säger sig oroa sig för en kommande lågkonjunktur, och var fjärde har redan förberett sig till en del.

Bland de företag som vidtagit åtgärder för en eventuell kommande lågkonjunktur har hälften sett över sina kostnader, 31 har uppdaterat sin marknadsföring och sina säljkanaler. 1 av 5 har skjutit rekrytering på framtiden.

Eftersom 4 av 5 jobb skapas i småföretagen så slår denna trend hårt mot sysselsättningen och Politiker måste ta detta på allvar och se över förutsättningarna för att driva småföretag i Sverige. Säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare.

Bland Sveriges 1 miljon företag är 96 procent småföretag med mindre än 10 anställda. Att skapa bättre förutsättningar för dem ger en snöbollseffekt på sysselsättning, skatteintäkter och välfärd säger Mathias Rebané, Näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet. Det är dags att näringsministern förstår och avsätter resurser för att arbeta med förenklade regler och förbättrade skattevillkor för denna välfärdsmotor, fortsätter Mathias Rebane.

Läs mer på VISMAs sajt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr