Debitering av livsmedelskontroller ändras

Företag som arbetar med livsmedelshantering har under många år haft synpunkter, eller varit irriterade och ofta förbannade på att kommunen debiterar livsmedelskontroller på förhand. Dyra kontroller som ofta dessutom inte ens genomförs!

Nu ligger äntligen ett konkret förslag på bordet om obligatorisk efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar. Förslaget har varit på remiss och väntar på att behandlas och beslutas i riksdag. Ändrade regler väntas börja gälla den 14 december 2019 om de antas av riksdagen.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar