Debitering av livsmedelskontroller ändras

170F3A5E-DDCA-471A-9BEE-AE70D6F0B6E6

Företag som arbetar med livsmedelshantering har under många år haft synpunkter, eller varit irriterade och ofta förbannade på att kommunen debiterar livsmedelskontroller på förhand. Dyra kontroller som ofta dessutom inte ens genomförs!

Nu ligger äntligen ett konkret förslag på bordet om obligatorisk efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar. Förslaget har varit på remiss och väntar på att behandlas och beslutas i riksdag. Ändrade regler väntas börja gälla den 14 december 2019 om de antas av riksdagen.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr