Få småföretagare marknadsför sig ännu på sociala medier.

Den upplevda effekten av marknadsföring generellt i olika medier domineras av annonsering i traditionella medier. Det som gav bäst effekt var marknadsföring i dagstidningar, gratistidningar, tidskrifter följt av ”nya” medier som sociala medier och Google.

Facebook är det sociala medie som nyttjas av flest företagare, samtidigt som företagarna själva upplever att yngre människor i deras närhet använder främst både Facebook och Instagram.

Bara 9 procent har testat att marknadsföra sitt företag eller sina tjänster i sociala medier. Hälften av dem som provat har testat Facebook som annonskanal, och 16 procent Instagram. Det innebär att trots att sociala medier jämte Google tar stora andelar av den svenska annonsomsättningen är det väldigt få småföretagare som ännu använder kanalerna.  Nya kunder kommer främst från närområdet och vi påminns trots en global värld om att ”all business is local” 

Företagarförbundets medlemmar lägger i genomsnitt 27 000 kr på marknadsföring varje år.

Undersökningen genomfördes i Maj bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar i samarbete med ADONnews

Hela undersökningen hittar du här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar