Remissyttrande ingångsavdrag

Förslaget i korthet Genom ett ingångsavdrag sänka arbetsgivaravgifterna under en begränsad till för: • Unga personer, utan högre utbildning eller yrkesutbildning, som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. • Långtidsarbetslösa • Nyanlända med uppehållstillstånd och skyddsbehov eller personer med anknytning till dessa. Förslaget skall öka attraktiviteten hos ovanstående grupper och genom lägre kostnad sänka tröskeln för anställning. Ingångsbidraget skall också göra det enklare för arbetsgivaren att anställa personer i målgrupperna ovan genom mindre krånglig administration. Förslaget sänker arbetsgivaravgiften från dryga 31 procent ned till 10,2 procent under anställningens två första år på lön upp till 23.500 kr 

Företagarförbundet tillstyrkte förslaget

Läs hela remissyttrandet här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar