Remissyttrande ingångsavdrag

2017-06-08  HELSINGBORG
Mats Assarsson ,ordfˆrande F÷RETAGAREF÷RBUNDET
FOTO:STEFAN LINDBLOM/HBG-BILD
bild fˆr fri publicering !

Förslaget i korthet Genom ett ingångsavdrag sänka arbetsgivaravgifterna under en begränsad till för: • Unga personer, utan högre utbildning eller yrkesutbildning, som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. • Långtidsarbetslösa • Nyanlända med uppehållstillstånd och skyddsbehov eller personer med anknytning till dessa. Förslaget skall öka attraktiviteten hos ovanstående grupper och genom lägre kostnad sänka tröskeln för anställning. Ingångsbidraget skall också göra det enklare för arbetsgivaren att anställa personer i målgrupperna ovan genom mindre krånglig administration. Förslaget sänker arbetsgivaravgiften från dryga 31 procent ned till 10,2 procent under anställningens två första år på lön upp till 23.500 kr 

Företagarförbundet tillstyrkte förslaget

Läs hela remissyttrandet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr