Remissvar – Förslag på ny lag om stöd vid korttidsarbete (SOU 2022:65)

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare under en begränsad period går ner i arbetstid utan fullt lönebortfall, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten för kostnaderna för korttidsarbete. Idag finns det två parallella system för stöd vid korttidsarbete. Det ena systemet är ett öppet och permanent system. Det andra systemet kan aktiveras av regeringen vid en synnerligen djup lågkonjunktur. Det öppna och permanenta systemet aktualiserades först under covid 19-pandemin, och användes då i en mycket större omfattning än vad som hade kunnat förutses. Det andra systemet har aldrig aktiverats och använts.

Förslaget syftar till att skapa ett flexibelt och funktionellt regelverk för korttidsstöd som skall finnas i de fall det uppstår kriser i den svenska ekonomin.

Företagarförbundet är positiva till förslaget som helhet men kritiska till svagt incitament för kompetensutveckling i samband med korttidsstöd, samt starkt kritiska till att familjemedlemmar särbehandlas, diskrimineras och undantas från korttidsstödet i småföretag.

Läs remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar