SMÅA försäkrar även familjemedlemmar

”Familjemedlemmar som arbetar i företaget kan också ansluta sig till SMÅA. På det viset får organisationen fler medlemmar och blir starkare i sitt påverkansarbete”, säger Jessica Tjällman.

Småföretagarnas a-kassa försäkrar inte bara företagare. Även familjemedlemmar som är anställda i företaget kan ansluta sig till SMÅA. 

SMÅA är den enda a-kassan i Sverige som är specialiserade på företagarfrågor. En av organisationens målsättningar är också att påverka och förbättra förutsättningarna att driva småföretag i Sverige.

– Vår storlek ger oss bra möjligheter att påverka beslutsfattare, säger Jessica Tjällman, marknads- och kommunikationschef på SMÅA. Ju fler medlemmar vi har, desto starkare blir vi i kommunikationen med riksdag, regering och riksdagspartier.

Det många inte känner till är att SMÅA även försäkrar familjemedlemmar som är anställda i företaget, även om de inte är delägare.

– Vi vet att familjemedlemmar i många fall också känner sig som företagare och att de kan vara lika viktiga för verksamheten som den person som äger företaget, säger Jessica. Då vill vi kunna erbjuda samma skydd som andra a-kassor, med bonusen att vi arbetar för att förbättra villkoren för småföretagarna.

Som familjemedlemmar räknas bland andra make/maka, sambo, barn, föräldrar, barnbarn, adoptivbarn, fosterbarn, syskon och halvsyskon samt barns make, maka eller sambo.

– Familjemedlemmar som ansluter sig till SMÅA får samma ersättningar och villkor som företagaren har. Det innebär bland annat möjligheten att teckna en kompletterande inkomstförsäkring och på så sätt försäkra lönen upp till 80 000 kr per månad.

Trots det starka skydd som a-kassan ger vid arbetslöshet är endast ungefär hälften av landets småföretagare medlemmar i en a-kassa.

– Det är stor risk som många tar, menar Jessica. Som företagare är man med och finansierar det svenska trygghetssystemet genom de skatter och avgifter man betalar. Men om något skulle hända företaget riskerar man att inte få del av systemet om man står utanför a-kassan. Även företag som går bra kan ju råka ut för oväntade händelser. Det såg vi inte minst under pandemin. Många småföretagare som då fick stöd är nu igång och arbetar med sina företag igen.

Text Stefan Hedner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr