Myter om a-kassan – vad gäller egentligen?

Street Sign the Direction Way to Facts versus Myths

Det finns många myter och förutfattade meningar om a-kassan. Inte minst bland småföretagare, som är en grupp där bara hälften har medlemskap i en a-kassa. Här reder vi ut några av de vanligaste missuppfattningarna.

1. ”Det är dyrt att vara med i a-kassan”

Det kostar 159 kr per månad att vara med i Småföretagarnas A-kassa, SMÅA. På bara ett par dagars arbetslöshet får du alltså igen avgiften för ett helt år. Ersättningen kan betalas ut i 300 dagar och ännu längre om du har barn under 18 år. 

2. ”Man får ändå ingen ersättning”

Jo, faktiskt. Tusentals småföretagare får ersättning från SMÅA varje år. Under 2022 betalade SMÅA ut 450 miljoner kronor till 6 138 individer. År 2021 betalades 668 miljoner ut till 8 421 personer.

3. ”Ersättningen är så liten”

Som ansluten till SMÅA kan du teckna en kompletterande inkomstförsäkring. Då väljer du själv hur hög inkomst du vill försäkra – mellan 40 000 och 80 000 kronor – och får vid arbetslöshet 80 procent av den försäkrade inkomsten i antingen 100 eller 200 dagar.

4. ”Man måste avveckla företaget för att få ersättning”

Nej, du kan också få ersättning från a-kassan vid ett tillfälligt uppehåll. Det kallas att lägga företaget vilande och är en lösning som finns till just för att du inte ska behöva sälja eller lägga ner företaget.

5. ”A-kassan är inte till för företagare”

Företagare har precis samma anledning att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet som anställda har. SMÅA startade 1969 och är en renodlad och oberoende a-kassa för egenföretagare. Organisationen försäkrar alla branscher och företagsformer – och bedriver dessutom ett arbete som går ut på att förbättra villkoren och förutsättningarna för småföretagare.

6. ”Mitt företag är inte lönsamt än, så jag skulle ändå inte få någon ersättning”

Eftersom det kan vara svårt att få lönsamhet i ett nystartat företag inom två år, kan ersättningen baseras på det du tjänade som anställd innan du startade företag. Förutsättningen är att du var medlem i en a-kassa även som anställd och att du har arbetat i en viss omfattning både som anställd och i företaget.

7. ”Företaget går så bra att jag inte behöver någon a-kassa”

Visst finns det branscher och företag som går väldigt bra. Du kanske både jobbar hårt, har bra produkter och långa kundrelationer, men ingenting är ändå helt säkert. Det visade sig till exempel under pandemin, när välmående och fungerande företag tappade alla intäkter på några dagar. 

Text Stefan Hedner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr