Mindre stöd till mindre företag

TILLV RGB_fri_sv_lila (2)

Det finns gott om mindre stöd att söka för det lilla företaget som exempelvis vill utveckla en produkt, anlita en konsult eller ställa om till en grönare ekonomi.

Ett flertal myndigheter och organisationer erbjuder offentlig finansiering till företag som vill utvecklas. Oftast går det inte att få hela sitt projekt finansierat, utan det är vanligt att företaget även behöver satsa egna pengar. Normalt ska den som fått offentlig finansiering redovisa hur pengarna har använts och även kunna visa att målet med projektet har uppfyllts. Ibland betalas bidraget ut först efter projektet är genomfört, vilket betyder att man kan behöva ligga ute med pengarna till dess. Här följer några exempel som kan vara värda att titta vidare på.

Tillväxtverket

Företag vars verksamhet sträcker sig utanför den egna regionen kan ansöka om finansiellt stöd från Tillväxtverket. Stödet kan användas till det mesta från större investeringar i maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling och marknadsföring. Vanligt är att stödet kan utgöra 10 till 35 procent av den totala investeringen. Tillväxtverket finansierar även de affärsutvecklingscheckar som många regioner hanterar. Under tillvaxtverket.se/finansiering går det att se stängda, pågående och kommande utlysningar.

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har till uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Det gör man bland annat genom att varje år satsa cirka tre miljarder kronor på forskning och innovation hos landets företag och organisationer. På www.vinnova.se finns alla aktuella erbjudanden listade.

Energimyndigheten

Energimyndigheten har kostnadsfria webbutbildningar om energieffektivisering i olika branscher. Myndigheten ger också stöd till innovationer som kan bidra till de energi- och klimatpolitiska målen. Till exempel i form av konceptutveckling, test i pilotprojekt

eller stöd vid internationalisering eller kommersialisering av en innovation. www.energimyndigheten.se

Länsstyrelserna, Almi, Naturvårdsverket och Jordbruksverket erbjuder också stöd och offentlig finansiering av olika slag. 

Text: Stefan Hedner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr