Delfinansiera projektet med stöd från din region

Sara Anderhov är näringslivsutvecklare på Region Skåne, som ger finansiellt stöd och rådgivning till småföretag inom flera affärsutvecklingsområden

Landets regioner erbjuder stöd till småföretag som vill fortsätta att utvecklas – både genom delfinansiering av projekt och genom rådgivning. I Region Skåne finns bland annat flera typer av affärsutvecklingscheckar, där hållbarhetscheckar är en del.

– Idén bakom checkarna är att öka företagens konkurrenskraft och i förlängningen göra det möjligt för dem att nyanställa, berättar Sara Anderhov, näringslivsutvecklare på Region Skåne. Historiskt har checkarna finansierats från olika håll, men ofta är det Tillväxtverket som är finansiär och sedan regionen som är ansvarig utförare.

Sara Anderhov menar att hållbarhetscheckarna gör det möjligt för de företag som beviljas stöd att göra mer helhjärtade satsningar på omställningen till en grön ekonomi än vad som annars hade varit möjligt. 

– Stödet blir en injektion i verksamheten som både möjliggör mer helhjärtade satsningar och påskyndar förloppet, säger hon.

För att kunna söka hållbarhetscheckarna ska företaget ha 2–49 anställda och en omsättning på 3–100 miljoner kronor. Man söker stöd i den region där man har sin huvudsakliga verksamhet.

– Det ska också handla om företag med tillväxtpotential, så att det gynnar syftet att de ska kunna nyanställa, säger Sara Anderhov. Vi tittar också på föregående års bokslut, så att vi ser att ekonomin är i ordning. Företaget ska medfinansiera satsningen med 50 procent, så ett företag som söker maxbeloppet 250 000 kronor ska kunna bidra med lika mycket i egna kontanta medel.

Pengarna kan företaget använda för att antingen köpa en tjänst eller för att möjliggöra en projektanställning. Varje projekt kan vara i maximalt ett år och företagen som söker hållbarhetscheckarna kommer från flera olika branscher.

– Just nu är det många företag som vill genomföra satsningar inom cirkulära affärsmodeller. Även energiomställning och energieffektivisering har blivit allt vanligare. Cirkulära affärsmodeller kan till exempel handla om att utveckla en ny produkt av en restprodukt, eller att man vill bli mer cirkulär i leverantörskedjan. De som vill energieffektivisera verksamheten gör det ofta av både ekonomiska skäl och som ett led i hållbarhetsarbetet.

Unikt för Region Skåne är att rådgivning är en väsentlig del av processen, även i ett tidigt skede. 

– Vi har sett att vi får bäst resultat med en kombination av finansiering och rådgivning, säger Sara Anderhov. När ett företag skickar in intresseanmälan är det därför helt okej med oss om den kanske är lite otydlig eller inte helt komplett, för i många fall vet företaget inte riktigt hur och var det ska börja. Hos oss får de därför hjälp av en rådgivare för att komma vidare med ansökan så att den blir heltäckande och riktig utifrån företagets förutsättningar. Man erbjuds även en rådgivare som följer med genom hela processen.

Skånska företag som är nystartade eller som ännu inte når upp till kravet på minst tre miljoner kronor i omsättning, kan få rådgivning inom ett projekt som heter Fokus Tillväxt.

– Här hjälper rådgivare inom flera tillväxtområden företaget att ta sig an olika utmaningar, säger Sara Anderhov. Det kan handla om hållbarhet, internationalisering, digitalisering, affärsutveckling eller kompetensutveckling.

Hur går det då för företagen som beviljas hållbarhetscheckar? Sara Anderhov menar att utvecklingen i många fall är fantastiskt bra.

– Vi följer upp alla företag som får stöd och jämför bland annat förädlingsvärde och nyanställningar mot en kontrollgrupp. Där ser vi att checkföretagen har en mycket starkare utvecklingskurva. Det beror säkert på fler faktorer än att de har fått stöd genom hållbarhetscheckarna, men eftersom meningen är att stötta företag som har kapacitet och vilja att utvecklas är vi nöjda med att det också är så.

Fler affärsutvecklingscheckar

Förutom hållbarhetscheckar erbjuder Region Skåne affärsutvecklingscheckar inom områdena Internationalisering, Digitalisering samt Kompetensutveckling. Andra regioner kan ha andra checkar och andra möjligheter till stöd. På nätet finns information om hur din region arbetar med regional utveckling och företagsstöd.

Mer information: www.skane.se/affarsutvecklingscheckar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr