Remisssvar Förlängt anställningsskydd till 69 år

Regeringen och arbetsmarknadsdepartementet har lagt en promemoria om att lagen om anställningsskydd LAS skall förlängas att gälla till 69 års ålder. Företagarförbundets syn på förslaget är att förslaget riskerar att ytterligare försvåra för äldre att få anställning då företagens rädsla för att fastna i ett anställningsförhållande ökar. Företagarförbundet anser att istället att regeringen bör se efter incitament för anställningen av äldre, såsom lägre arbetsgivaravgift, generösare skatteregler. Anställningsförhållandet bör göras mer flexibelt överlag och så även för de äldre i detta fall.

Remiss: Förlängt anställningsskydd 69år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr