Regeringen och arbetsmarknadsdepartementet har lagt en promemoria om att lagen om anställningsskydd LAS skall förlängas att gälla till 69 års ålder. Företagarförbundets syn på förslaget är att förslaget riskerar att ytterligare försvåra för äldre att få anställning då företagens rädsla för att fastna i ett anställningsförhållande ökar. Företagarförbundet anser att istället att regeringen bör se efter incitament för anställningen av äldre, såsom lägre arbetsgivaravgift, generösare skatteregler. Anställningsförhållandet bör göras mer flexibelt överlag och så även för de äldre i detta fall.

Remiss: Förlängt anställningsskydd 69år