Remissvar – Höjda åldersgränser i pensionssystemet

AdobeStock_127075380

…och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Företagarförbundet Fria Företagare delar i allt väsentligt promemorians förslag beträffande införandet av begreppet riktålder för pension. Riktålderns främsta syfte är att ersätta dagens starka 65-års norm med en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande livslängden. Vi är även överens om att ändringar i åldersgräns blir en konsekvens av denna nya riktålder, men i frågan om höjda åldersgränser för pensionssystemets grundskydd anser vi att konsekvenserna av förslaget måste utredas ytterligare ur småföretagarens perspektiv.

Läs hela remissvaret här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr