Remissvar – Höjda åldersgränser i pensionssystemet

…och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Företagarförbundet Fria Företagare delar i allt väsentligt promemorians förslag beträffande införandet av begreppet riktålder för pension. Riktålderns främsta syfte är att ersätta dagens starka 65-års norm med en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande livslängden. Vi är även överens om att ändringar i åldersgräns blir en konsekvens av denna nya riktålder, men i frågan om höjda åldersgränser för pensionssystemets grundskydd anser vi att konsekvenserna av förslaget måste utredas ytterligare ur småföretagarens perspektiv.

Läs hela remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar