En sjukförsäkring anpassad efter individen

Företagarförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet en sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) och har inga synpunkter avseende förslagets inverkan på småföretagare som arbetsgivare. 

Däremot kan förslaget verka positivt för den växande skara ”giggare” som kombinerar företagande med en behovsanställning. Att verka för en tryggare tillvaro för denna grupp i samhället ställer sig Företagarförbundet positiva till.

Läs remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar