En sjukförsäkring anpassad efter individen

Smiling white female trainee in clothing design studio

Företagarförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet en sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) och har inga synpunkter avseende förslagets inverkan på småföretagare som arbetsgivare. 

Däremot kan förslaget verka positivt för den växande skara ”giggare” som kombinerar företagande med en behovsanställning. Att verka för en tryggare tillvaro för denna grupp i samhället ställer sig Företagarförbundet positiva till.

Läs remissvaret här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr