Kategorier
Arkiv
Remisser

En sjukförsäkring anpassad efter individen

Företagarförbundet har beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet en sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) och har inga synpunkter avseende förslagets inverkan på småföretagare som

LÄS MER »