Gängkriminaliteten måste stoppas – Företagen har fått nog

Boys in hoodie talking in ruined building, teenage gang, young criminals

Ett tryggt samhälle ger individer förutsättningar för att tänka fritt och kreativt. Det gynnar företagande. Därför är all typ av otrygghet ett hot och hinder för företagande. Utan en trygg miljö kan inte företagandet och därmed minskar också möjlighet till jobbskapande. Med en pålitlig brottsbekämpning och gediget brottsförebyggande arbete från alla samhällsaktörer skapas ett gynnsammare företagsklimat och nya jobb.

Brottsligheten kostar företagen nästan 100 miljarder per år. En summa som är svår att sätta i ett sammanhang, men översatt per företag så är det drygt 80.000 kr per företag. För många små företag är detta skillnaden mellan vinst och förlust. I rapporten ”brottslighetens kostnader” från 2023 kan man läsa att det på olika platser i Sverige sker brott mot vartannat företag. 

Nu är det dags att gå från orden under valrörelsen till handling och visa resultat vad det gäller minskad gängkriminalitet, för medborgarnas, företagnes och Sveriges skull!

Men gängbrottslighet är inte de enda brotten som utsätter företagen för svårigheter och hämmar deras verksamhet och möjligheter till jobbskapande.

Bedrägeribrott 

Tusentals företagare drabbas av bedrägerier varje år och förlorar stora belopp till bedragare i Sverige och från andra länder. Detta drabbar även privatpersoner. Den orättvisa skillnaden är att bankerna har större ansvar i att ersätta privatpersoner jämfört med företag vid tillfällen då bankkonton tömts. En orimlig orättvisa som måste åtgärdas.

Konkret förslag:

  • Ställ samma krav på bankers ansvar oavsett em den drabbade har ett personnummer eller organisationsnummer

Gängkriminalitet

Mängder av unga människor hamnar i gängkriminalitet för att skolan inte är en plats där de finner trygghet och mening idag, samtidigt som en anställning utan kunskaper från skola är avlägset långt borta. Här kan tillväxtjobb skapa både meningsfull tillvaro, samtidigt som individen kompetensutvecklar sig med hjälp av en mentor på arbetsplatsen. Unga människor kan börja bygga en legal meningsfull tillvaro i samhället och inte frestas att ansluta sig till kriminella gäng.

Konkreta förslag:

  • Utnyttja Företagarförbundets förslag ”tillväxtjobb” för att ge unga ett meningsfullt alternativ till gängkriminalitet
  • Tillsätt fler resurser till polisen och rättsväsendet och prioritera preventivt arbete mot brott mot företag. 

Inbrott / stölder

Internationella stöldligor har som ”brottsidé” att genomföra stöldräder och inbrottsräder för att därefter snabbt forsla stöldgodset ut ur landet. Tullverket saknar befogenheter och resurser att stoppa stöldgodssmugglingen. 

Konkreta förslag:

  • Ge tullverket ökade resurser för att stoppa exporten av stöldgods 
  • Justera lagen om smuggelbrott så att denna ger ett kraftfullare stöd för Tullverket att stoppa stöldgods från att lämna landet.

Cyberbrott

På senare år har Cyberbrotten dessvärre seglat upp som alltmer närvarande hot för småföretagen som ofta är dåligt skyddade för olika typer av dataintrång, ransomware eller andra digitala bedrägerier. 

Konkret förslag:

  • Inrätta en Cyberkrim-enhet hos polisen som kan erbjuda bredare och bättre kunskap om preventivt arbete på företagen mot cyberkriminalitet. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr