Oro bland småföretagare inför valet 14 september


En fördubbling av restaurangmomsen  och arbetsgivaravgiften för unga skulle försvåra för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden och leda till uppsägningar. 8 av 10 restauranger räknar med att behöva säga upp anställda om det blir verklighet, i en undersökning som TNS/Sifo gjort. Enligt krogbranschen kan det röra sig om upp till 6 000 personer.

Hur politikerna och partierna hanterar småföretagarfrågor har stor betydelse för utvecklingen i Sverige både vad det gäller tillväxten och nya arbetstillfällen. Småföretagen (de som har 49 eller färre anställda) är Sveriges största arbetsgivare i den privata sektorn och ca 80 procent av alla nya jobb i landet skapas sedan drygt 20 år tillbaka i dessa småföretag. Det som är bra för småföretagen är bra för Sverige.

En representant för förbundets medlemmar i restaurangbranschen, Aziz Agar, kommenterar att den lägre momsen och arbetsgivaravgiften har gjort att man kunnat ta in yngre personal. Om Socialdemokraterna kommer till makten efter valet, har de gjort klart att de vill fördubbla densamma samt även fördubbla arbetsgivaravgift en för de unga.

– Det kommer att få två effekter, dels kommer det inte att bli lika lätt att ta in extrapersonal och dels kommer vi att ta in folk med mer erfarenhet eftersom det inte kommer löna sig att ta in yngre, säger Aziz Acar

Företagarförbundet Fria Företagare har inför valet frågat riksdagspartierna om hur de kommer att hantera småföretagarnas viktigaste valfrågor; arbetsgivaravgiften, sjuklönesystemet och arbetsrätten. I sjuklönefrågan finns en total samstämmighet hos samtliga partier, sjuklönekostnaden skall minska för företagen. Det är kring arbetsgivaravgiften och arbetsrätten det skiljer sig mellan alliansregeringens och oppositionen.

– Efter att ha drivit opinion för sänkta sjuklönekostnader för de allra minsta företagen är det glädjande att se att samtliga riksdagspartier nu har samma åsikt. Vi, våra medlemmar och alla andra småföretagare i landet välkomnar detta och ser fram emot snabba beslut om sänkta sjuklönekostnader efter valet. Värre, sett ur ett småföretagarperspektiv, är att inte samma enighet råder kring arbetsgivaravgiften och viktiga förändringar i arbetsrätten, säger Fria Företagares ordförande Mats Assarsson.

Vid frågor kontakta gärna:

Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 – 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Vårt arbete har gett synbara resultat.

2 svar

  1. Jag håller med. Jag är oroad över maktskifte den 14:e. Jag är nybliven småföretagare med enskild firma. I flera undersökningar hamnar Centerpartiet i topp när småföretagen får prioritera vilket parti som har bäst politik för småföretagen. För mig är det inte aktuellt att anställa inom överskådlig framtid och om man utifrån det rangordnar partiernas mest prioriterade förslag på småföretagsområdet, då blir resultatet lite oväntat. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har faktiskt de bästa skarpa förslagen för en Småföretagare utan anställda:
    http://www.momsens.se/vilket-parti-bor-en-smaforetagare-med-enskild-firma-rosta-pa-i-valet
    Idag räknar man att ca 50% går bort i olika skatter på den lilla vinst man gör i sin enskilda firma. Denna straffbeskattning gör att man inte tar steget att växa och börja anställa. Om man ändå växer och behöver anställa för att hinna med allt som ska göras så kommer det bli omöjligt efter 14:e om senaste opinionsmätningen står sig. Sverige behöver ett småföretagarpart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr