Både ris och ros men flera steg i rätt rikning

Fria Företagare kommenterar Alliansen valmanifest med fokus på småföretagarfrågor. Både ris och ros men flera steg i rätt riktning.

Sänkta sjuklönekostnader med fokus på småföretagen via ett högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader.
Fria Företagare anser: Ett bra och viktigt steg i rätt riktning.

Man vill sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag.
Fria Företagare anser: Det är bra men samtidigt måste man se över trygghetssystemen för företagare. Den som har aktiebolag har idag sämre skydd än den som driver enskild firma.

För ungdomar som ännu inte fyllt 23 sänks arbetsgivaravgiften till 10,21 procent.
Fria Företagare anser: Det är bra att unga får än bättre instegs-möjligheter på arbetsmarknaden men vi ser hellre att arbetsgivaravgiften sänks motsvarande den allmänna löneavgiften på 9,88 % för alla företag. Det skulle ge ännu fler jobb.

Reglerna för personaloptioner ska få en översyn för att ge möjlighet till att attrahera rätt kompetens till företaget. Nyckelpersoner ska ha rätt att köpa aktier i företaget till ett i förhand bestämt pris och få en rimligare skatt än dagens regelverk.
Fria Företagare anser: Ett bra steg för att stärka småföretagens möjlighet att växa.

Fler företag ska ges möjlighet att undantas från kravet på revisionsplikt.
Fria Företagare anser: Bra med sänkta kostnader och mindre regelkrångel för fler småföretagare.

Läs mer om det viktigaste frågorna vi driver för ett bättre småföretagarklimat här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr