Bra för småföretagen, bra för Sverige!

Villkoren för Sveriges småföretagare har stor betydelse för utvecklingen i Sverige både vad det gäller tillväxten och nya arbetstillfällen. Småföretagen (de som har 49 eller färre anställda) är Sveriges största arbetsgivare i den privata sektorn och ca 80 procent av alla nya jobb i landet skapas sedan  drygt 20 år tillbaka i dessa småföretag. Genom att minska trösklarna för dessa att växa skulle tiotusentals nya jobb kunna skapas, menar organisationen Fria Företagare.

Fria Företagare fokuserar på de allra minsta av dessa företag, de med upp till 10 anställda och som representerar över 96 procent av alla företag i Sverige. Det är alltså hos dessa som de nya jobben finns. Och de skulle kunna vara många fler.

 – Att medverka till att minska de tillväxt- och jobbskaparhindrande trösklarna för de allra minsta småföretagen, som tyvärr fortfarande existerar, är en huvuduppgift för oss sedan många år. Det är viktig inte bara för den enskilde företagaren utan är av stor betydelse för alla medborgare i Sverige. För jobben, skolan, sjukvården  och allas vår välfärd. Det som är bra för småföretagen, är bra för Sverige, säger företagarförbundet Fria Företagares ordförande Mats Assarsson.

 Arbetsgivaravgiften och sjuklönesystemet de viktigaste valfrågorna för Sveriges småföretagare

När Fria Företagare i höstas ställde frågan till över 6 000 småföretagare vilka som var de viktigaste valfrågorna blev svaret att Sveriges småföretagare vill se en reformering av sjuklöneansvaret och en sänkning av arbetsgivaravgiften. Detta är samstämmigt med tidigare undersökningar Fria Företagare gjort där företagarna menar att dessa två utgör de största hindren för att växa.

 Fria Företagare vill därför se att:

Arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen med upp till 10 anställda sänks med 9,88 %, motsvarande den allmänna löneavgiften, via ett grundavdrag på årslönesummor upp till en miljon kronor. Detta för att göra det lönsammare att driva och utveckla företag för den enskilde företagaren samt stimulera till anställning av nya och fler medarbetare.

Sjuklöneansvaret tas bort helt för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda, och reduceras till 7 kalenderdagar för företag upp till 50 anställda. När medarbetare blir sjuka idag drabbas de minsta företagen extra hårt. En reformering av sjuklöneansvaret skulle innebära att ett av de största hindren till att våga växa försvinner med betydligt många fler jobb och ökad tillväxt som resultat.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 – 374 133

FöretagarFörbundet är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Vårt arbete har gett synbara resultat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr