Minimal påverkan för Sveriges största företagsgrupp

[one_half]

De tre företagsåtgärderna som regeringen föreslår i sin budget är ett steg i rätt riktning för ett bättre företagsklimat. Men en färsk undersökning från FöretagarFörbundet visar att förslagen påverkar Sveriges hundratusentals småföretag i mycket liten omfattning.

Knappt var tjugonde småföretag påverkas av förslagen för förenklad expertskatt och utökad avdragsrätt för forskning.

– Småföretagen är inte bara landets största arbetsgivare, de är också de som har störst tillväxtpotential. Det är bra att regeringen vill gynna företagen i dessa osäkra tider men det är synd att dessa två förslag hjälper bara de större företagen. Småföretag vidareutvecklar ofta en produkt eller teknik, inte alltid nyutvecklar, vilket forskningsbidraget avser. För att skapa tillväxt krävs det att avdragsmöjligheterna vidgas. Det bör även omfatta produktveckling och utveckling till nästa steg, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Det tredje förslaget, lättnader i 3:12 reglerna och motsvarande lindringar för enskilda näringsidkare, berör däremot betydligt fler. Nästan hälften påverkas av satsningen.

– Överlag är detta ett steg i rätt riktning, men lättnaden är marginell. Det löser inte grund­problemet att det är förmånligare att investera i alla andra placeringsformer än i sitt eget företag. Därför vill vi helt slopa 3:12 reglerna, säger Camilla Littorin.

[/one_half]

[one_half_last]

”Vad vi behöver är en utjämning av beskattningen, exempelvis över fem år. Många tekniska verksamheter har en säljcykel från första kundkontakt till order på tre-fyra år. Ett till två år kan det gå dåligt, ett år bra sedan tre dåliga etc.”
Citat från undersökningen

– Förslaget kring halverad restaurangmoms är mycket positivt. Det berör visserligen bara en viss bransch men kan få stora positiva konsekvenser på olika håll i samhället, säger Camilla Littorin.

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 14 och 19 september 2011. Totalt deltog1 508 företagare.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr