Proposition för ny Skatteförfarandelag

De viktigaste åtgärderna saknas. I det nya förslaget finns några ljusglimtar för företagen. Den administrativa bördan blir lättare när en mängd lagar sammanförs. Men, fortfarande saknas förslag kring de kritiserade effekterna av tredjemansrevision, dubbelbeskattning och ombudskostnader. Det gör att rättstillämpningen idag inte är förutsägbar och företagare kan drivas i konkurs innan en skattetvist är avgjord. Läget skapar en stor osäkerhet för Småföretagarsverige.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar