De viktigaste åtgärderna saknas. I det nya förslaget finns några ljusglimtar för företagen. Den administrativa bördan blir lättare när en mängd lagar sammanförs. Men, fortfarande saknas förslag kring de kritiserade effekterna av tredjemansrevision, dubbelbeskattning och ombudskostnader. Det gör att rättstillämpningen idag inte är förutsägbar och företagare kan drivas i konkurs innan en skattetvist är avgjord. Läget skapar en stor osäkerhet för Småföretagarsverige.

Läs mer här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.