Proposition för ny Skatteförfarandelag

De viktigaste åtgärderna saknas. I det nya förslaget finns några ljusglimtar för företagen. Den administrativa bördan blir lättare när en mängd lagar sammanförs. Men, fortfarande saknas förslag kring de kritiserade effekterna av tredjemansrevision, dubbelbeskattning och ombudskostnader. Det gör att rättstillämpningen idag inte är förutsägbar och företagare kan drivas i konkurs innan en skattetvist är avgjord. Läget skapar en stor osäkerhet för Småföretagarsverige.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr