Småföretagarna om budgetpropositionen:
En ny undersökning bland 1 500 småföretagare visar att de tre förslagen som syftar till att allmänt främja företagsklimatet knappt påverkar Sveriges hundratusentals småföretag. Småföretag vidareutvecklar ofta en produkt eller teknik, det är sällan de nyutvecklar. Därför gynnas bara de större företagen av förslagen för förenklad expertskatt och utökad avdragsrätt för forskning. Förslagen är ett litet steg i rätt riktning men FöretagarFörbundet föreslår mer effektiva insatser.

Läs mer om Fria Företagares förslag här