Småföretagarna om budgetpropositionen:
En ny undersökning bland 1 500 småföretagare visar att de tre förslagen som syftar till att allmänt främja företagsklimatet knappt påverkar Sveriges hundratusentals småföretag. Småföretag vidareutvecklar ofta en produkt eller teknik, det är sällan de nyutvecklar. Därför gynnas bara de större företagen av förslagen för förenklad expertskatt och utökad avdragsrätt för forskning. Förslagen är ett litet steg i rätt riktning men FöretagarFörbundet föreslår mer effektiva insatser.

Läs mer om Fria Företagares förslag här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.