Fotograf_assistent-1319616292991Blir det lättare att vara företagare 2012?
Jag hoppas att jag kan svar ”ja!” på den frågan. Idag håller regeringen en regelförenklingsdag där det uppsatta målet – att sänka regelbörda för företagen med 25 procent till senast under 2012 – kommer att diskuteras, säger förbundssekreterare Camila Littorin

Vi genomförde nyligen en undersökning bland 1 500 av våra medlemmar och spontant kommer 12 regelområden fram där många förbättringar kan göras. Men de ger också konkreta förslag på hur man också skulle vilja ha det. Något måste göras, särskilt med tanke på att en småföretagare i genomsnitt lägger ner en dryg arbetsvecka i månaden på byråkrati och pappersarbete enligt färska siffror från Marginalen Bank.

Läs våra rapporter nedan:
Så tycker småföretagarna om konkurrenskraft, försäkringar och företagarrollen
Rapport kring regelförenkling

 

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.