Sammanfattning
FöretagarFörbundet stödjer initiativet att granska revisionernas funktion och omfattning, i synnerhet efter finanskrisen. Infallsvinkeln är bra. Vi uppskattar också att det görs en differentiering mellan små och stora företag. När det gäller revisionsföretagen bör dock samma granskningsregler gälla för alla.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.