INKOMPLETT Grönboken Revisionspolitik: Lärdomar från krisen

Sammanfattning
FöretagarFörbundet stödjer initiativet att granska revisionernas funktion och omfattning, i synnerhet efter finanskrisen. Infallsvinkeln är bra. Vi uppskattar också att det görs en differentiering mellan små och stora företag. När det gäller revisionsföretagen bör dock samma granskningsregler gälla för alla.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr