INKOMPLETT Grönboken Revisionspolitik: Lärdomar från krisen

Sammanfattning
FöretagarFörbundet stödjer initiativet att granska revisionernas funktion och omfattning, i synnerhet efter finanskrisen. Infallsvinkeln är bra. Vi uppskattar också att det görs en differentiering mellan små och stora företag. När det gäller revisionsföretagen bör dock samma granskningsregler gälla för alla.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar