Malare_web-1316519257057De tre företagsåtgärderna som regeringen föreslår i sin budget är ett steg i rätt riktning för ett bättre företagsklimat.
Men en färsk undersökning från FöretagarFörbundet visar att förslagen påverkar Sveriges hundratusentals småföretag i mycket liten omfattning.

Knappt var tjugonde småföretag påverkas av förslagen för förenklad expertskatt och utökad avdragsrätt för forskning.

– Småföretagen är inte bara landets största arbetsgivare, de är också de som har störst tillväxtpotential. Det är bra att regeringen vill gynna företagen i dessa osäkra tider men det är synd att dessa två förslag hjälper bara de större företagen. Småföretag vidareutvecklar ofta en produkt eller teknik, inte alltid nyutvecklar, vilket forskningsbidraget avser. För att skapa tillväxt krävs det att avdragsmöjligheterna vidgas. Det bör även omfatta produktveckling och utveckling till nästa steg, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Klicka här för att se resultatet från undersökningen

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.