Eget företagande ger högre livskvalitet

Tre av fyra företagare anser att de fått högre livskvalitet sedan de startade eget. Trenden  pekar dessutom på att allt fler blir mer och mer nöjda med sitt val. Det visar en undersökning om villkor och attityder bland småföretagare från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

– Undersökningen bekräftar bilden av att väldigt många småföretagare lyckas med konststycket att kombinera långa och många arbetsdagar med ett bra privatliv. Jag ser det som en viktig signal både till dem som funderar på att starta eget, men också till alla beslutsfattare som påverkar företagarnas villkor, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

Högst livskvalitet i Jämtland
I undersökningen ställdes ett antal viktiga frågor om livsval och egna erfarenheter. På frågan om vad de anser om sin livskvalitet sedan de startat eget svarar 73 procent att den har blivit högre. I en jämförbar undersökning för fyra år sedan var den andelen 65 procent. De mest nöjda småföretagarna finns i Jämtland, Kronoberg och Värmland.

De som upplever försämrad livskvalitet har minskat från 25 till 13 procent. De minst nöjda företagarna finns i Västernorrland och Blekinge. I landet som helhet upplever minst hälften av företagarna ökad livskvalitet.

Ett tydligt resultat är också att det finns ett samband mellan ålder och upplevd livskvalitet. I åldersgruppen 64 år eller äldre anger 81 procent att företagandet gett dem högre livskvalitet, medan åldersgruppen 30 till 49 år ligger på 74 procent.

Enkelt att starta, kul att driva
På frågan om varför man valde att bli företagare svarade 29 procent att de ville prova att driva eget. 21 procent svarade att de ville ta chansen att arbeta med sådant de tycker är intressant och roligt.
– Det är enkelt att starta och stimulerande att driva företag, den bilden bekräftas av undersökningen.
Trots att det ständigt finns problem att brottas med så är ändå tillvaron som egenföretagare i många fall är mer utvecklande än att vara anställd, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som är Sveriges största leverantör av ekonomiprogram och internetlösningar till företag och redovisningsbyråer.

Av de tillfrågade gick 83 procent från en anställning till eget företagande, bara 6 procent kom från arbetslöshet. 39 procent menade att det var enklare att starta eget än de hade trott på förhand och 72 procent skulle rekommendera en vän att starta eget.

Om undersökningen
Undersökningen om villkor och attityder bland småföretagare genomfördes 16-23 september 2013 genom utskick via e-post till 5 860 företag. Av dessa svarade 833 på frågorna. Det ger en
svarsfrekvens på 14,2 procent. De deltagande företagarna representerar nästan samtliga branscher, varav de största utgörs av handel, verkstad och industri, bygg, redovisning samt IT och telekom.

Branschspridningen framgår av bilagan till det här pressmeddelandet. Där finns även en redovisningav respondenternas geografiska fördelning över riket i relation till antalet företag i varje län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr