Svensk Handel och Skatteverket arbetar ihop mot oseriösa företagare.

– Den som skickar bluffakturor missköter sig ofta på andra sätt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Organisationen och myndigheten har en längre tid haft ett samarbete. Det kommer framöver att bli mer intimt. Initiativtagare till det är Skatteverket.

– De tog kontakt med oss och det ser vi som väldigt positivt. När ett företag handlar på vår varningslista brukar det också innebära att de missköter F-skatt, moms och andra personalfrågor, säger Per Geijer.

Han vill inte lämna ut några detaljer exakt hur samarbetet kommer att gå till, men klart är att oseriösa företagare som exempelvis skickar bluffakturor kommer att hamna i fokus på ett annat sätt än tidigare.

– Om vi fått upp ögonen för ett företag, kontaktar vi Skatteverket om vi ser att det kan finnas skattedelar som inte stämmer. Myndigheten gör sen givetvis en egen prövning av ärendet, det räcker naturligtvis inte att vi larmar för att döma någon.

Per Geijer menar att det inte bara är företag som finns på Svensk Handels varningslista som lär hamna hos Skatteverket.

– Dels handlar det om företag på varningslistan, men det kan även finnas andra som vi misstänker missköter sig, säger Geijer.

Flödet av bluffakturor fortsätter, berättar han. Men de oärliga företagarna har även andra ingångar för att begå brott.

– När det gäller bluffakturorna, har de inte bytt modus på något sätt. Men ID-kapningarna har ökat tämligen dramatiskt, det vill säga att man stjäl folks identitet. Fast vi har inte sett några samband mellan de personer och företag som skickar bluffakturor och de som begår ID-kapningar, säger Per Geijer.

Läs mer om Varningslistan hos Svensk Handel >>

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.