Anders Borg presenterade igår ett nytt förslag till ändringar  av de sk 3:12-reglerna, fåmansbolagsreglerna. Det är bra att de tidigare aviserade höjda kraven på löneuttag i ägarledda företag är borta i förslaget. Följden blir en lättnad för många företagare och medför bättre tillväxtmöjligheter finansieringsmässigt och därmed även bra för jobbtillväxten i Sverige. Tummen upp! 

Det som är dåligt med förslaget är 4 procentspärren för delägare (innebär att man måste äga mer än 4 procent för att få utdelning), vilket kommer att försvåra för de företag som vill sälja mindre ägarandelar till en eller flera nyckelmedarbetare. Allt för att lättare kunna behålla eller knyta dem till sig.  Inte bra för Sveriges jobb- och tillväxtmotor – småföretagen. Tummen ner!

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.