Både bra och dåligt om 3:12 från Borg

Anders Borg presenterade igår ett nytt förslag till ändringar  av de sk 3:12-reglerna, fåmansbolagsreglerna. Det är bra att de tidigare aviserade höjda kraven på löneuttag i ägarledda företag är borta i förslaget. Följden blir en lättnad för många företagare och medför bättre tillväxtmöjligheter finansieringsmässigt och därmed även bra för jobbtillväxten i Sverige. Tummen upp! 

Det som är dåligt med förslaget är 4 procentspärren för delägare (innebär att man måste äga mer än 4 procent för att få utdelning), vilket kommer att försvåra för de företag som vill sälja mindre ägarandelar till en eller flera nyckelmedarbetare. Allt för att lättare kunna behålla eller knyta dem till sig.  Inte bra för Sveriges jobb- och tillväxtmotor – småföretagen. Tummen ner!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr