Regelkrånglet en fortsatt börda och tillväxthämmare

Över 7 av 10 småföretagare anser att den nuvarande regelbördan från myndigheter är stor eller mycket stor. Det visar en undersökning som Företagarförbundet gjort.

– Regelkrångel från myndigheter hämmar tillväxten och skapandet av fler jobb hos Sveriges småföretagare. Problemet är störst hos de med anställda. Då ca 80 procent av alla nya jobb skapas i småföretagen måste regelkrånglet minskas i snabbare takt än vad som sker nu, säger Företagarförbundets ordförande Mats Assarsson.

De tre mest betungande regelverken som företagarna anger i undersökningen är:

  • Skatteregler
  • Uppgiftslämnande till myndigheter
  • Arbetsmarknadsregler

I enkäten som besvarats av 393 småföretagare och medlemmar är 23 % soloföretagare, 59 % har färre än 10 anställda och 11 % mellan 10-19 anställda.

Företag i Sverige måste varje år hantera en massiv administrativ och finansiell börda orsakad av hanteringen av lagar och regler. Kostnaden uppgår till totalt uppåt 90 miljarder kronor årligen. Hårdast drabbas småföretagen, Sveriges tillväxtmotor och största arbetsgivare, där det allmänna regelkrånglet är ett mycket stort tillväxthinder och inverkar i negativ riktning för de som vill bli företagare

FöretagarFörbundet vill att:
Ett permanent kostnadstak för företagens administrativa regelbörda införs, med fokus på småföretagen, och som fastställs av ett Regelråd. Detta Regelråd ska även se till att kommuner har enhetliga regelverk, kostnader, handläggningstider mm och övervaka att de efterföljs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr