Halvering av bluffakturor förra sommaren

 

Pressmeddelande 150611

Under förra sommaren minskade antalet anmälda bluffakturor med 52 procent jämfört med året innan. Risken att bli utsatt för en falsk faktura är dock fortsatt stor. En ny undersökning från ekonomiföretaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare visar att så många som sex av tio småföretagare har fått en bluffaktura de senaste fem åren.

– Bluffakturor är ett fortsatt stort problem för landets företagare. Historiskt sett har sommaren ofta varit högsäsong för bluffakturor så vi rekommenderar alla företagare att vara vaksamma även i år, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs.

Trots att det skickades ett stort antal bluffakturor under sommaren 2014, minskade antalet bedrägerier rejält jämfört med tidigare år, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Under juni, juli och augusti 2014 anmäldes 2 157 bluffakturor. Det kan jämföras med 4 501 under motsvarande period 2013.

Sex av tio har fått en bluffaktura
Enligt en undersökning genomförd av Visma och Företagarförbundet Fria Företagare har hela sex av tio småföretagare, 62 procent, fått en bluffaktura de senaste fem åren. Av dessa har en av tio, 11 procent, lurats att betala.

Undersökningen visar även att ju större ett företag är desto större är sannolikheten att de fått en bluffaktura och att de betalat den. De allra flesta vet dock hur de ska hantera ärenden av det här slaget. Nära sju av tio, 65 procent, valde att bestrida fakturan i enlighet med de rekommendationer som finns hos exempelvis Kronofogden.

– Det är bra att inte fler blir lurade och att så många väljer att bestrida, men det kostar både tid och pengar för företagen att hålla vakt mot fakturaskojarna. Fortsatta krafttag mot de som ägnar sig åt den här typen av brottslighet är av största vikt, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare.

Trots den positiva utvecklingen är risken stor att företag som saknar rutiner drabbas av bedragare. Historiskt sett har just sommarmånaderna ofta visat en tydlig topp när det gäller anmälda fakturor. Undersökningen visar att bara var sjunde företagare, 14 procent, rustar extra för eventuella bluffakturor under sommaren.

Fakta om bluffakturor
Under 2014 polisanmäldes 11 886 fakturabedrägerier, enligt statistik från Brå. Det ska jämföras med 12 671 anmälningar 2013 och mer än 16 000 anmälningar de båda rekordåren 2011 och 2012. Bedrägeri med hjälp av bluffaktura är en brottstyp där enskilda anmälningar kan innehålla ett stort antal brott. Därför kan ett län ett enskilt år uppvisa stor skillnad jämfört med andra år.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via e-post till cirka 12 700 företag mellan 26 maj och 4 juni 2015. 1 392 svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 11 procent. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. Läns- och rikssiffror för sommarmånaderna de senaste fem åren bifogas i en bilaga.

Fem tips mot fakturabluffare

1) Om du får en faktura utan att det förekommit någon tidigare kontakt med företaget bör du i första hand kontakta företaget per telefon och försöka få rättelse.

2)Om du inte får rättelse kan du skriva följande direkt på underlaget och skicka en kopia till företaget: ”Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster aldrig har gjorts”. Gör också en polisanmälan om misstänkt ”Bedrägeri med hjälp av bluffaktura”.

3)Om en telefonförsäljare ringer, be att få ringa upp. Bedragarna accepterar generellt inte det. De har ett säljmanus som bygger på att de inleder samtalet och vill kunna spela in lämpliga delar av samtalet.

4)Om någon hänvisar till ett tidigare avtal i ett brev eller ett telefonsamtal, kräv att detta skickas innan du för ytterligare diskussioner med företaget.

5)Sätt inte din namnteckning på något och svara inte på misstänkta mejl.

För mer information, kontakta
Björn Lang, tf vd för Visma Spcs, 070-872 72 29
Mats Assarsson, ordförande Företagarförbundet Fria Företagare, 070-937 41 33
Emma Cajnerud, pressansvarig Visma, 070-816 28 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr