Många småföretagare tvekar om att anställa unga. Och en del kommer att behöva friställa inför föreslagen höjning av arbetsgivaravgiften för ungdomar

 

Det visar nyligen genomförd Medlemspanelenkät bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar.

På frågan om den i vårbudgeten föreslagna höjning av arbetsgivaravgiften för unga att kommer att beröra din verksamhet svarade 61 % ja. Av dessa angav närmare 9% att de kommer att friställa personal och över 75 % att de kommer att tveka inför att anställa ungdomar.

– Det är beklagligt och ett hårt slag för landets ungdomar med den föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Landets småföretagare står för den i särklass största andelen nya jobb. Att inte underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och därmed stänga ute dem från arbetslivet är ingen bra näringspolitik vare sig för den enskilda individen eller samhället i stort säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr