Det visar nyligen genomförd Medlemspanelenkät bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar.

På frågan om den i vårbudgeten föreslagna höjning av arbetsgivaravgiften för unga att kommer att beröra din verksamhet svarade 61 % ja. Av dessa angav närmare 9% att de kommer att friställa personal och över 75 % att de kommer att tveka inför att anställa ungdomar.

– Det är beklagligt och ett hårt slag för landets ungdomar med den föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Landets småföretagare står för den i särklass största andelen nya jobb. Att inte underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och därmed stänga ute dem från arbetslivet är ingen bra näringspolitik vare sig för den enskilda individen eller samhället i stort säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.