Det är några resultat av nyligen genomförd Medlemspanelkät bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar.

På frågan vilket betyg du vill sätta på den nya regeringens småföretagarpolitik angav över 87 % dåligt eller mycket dåligt. Gällande hur man ser på företagsklimatet sedan nya regeringen tillträdde angav över 62 % att det blivit betydligt sämre.

När det gäller vårbudgeten i förhållande till näringspolitik och företagarfrågor i allmänhet så tycker även här över 87 % att den är dålig eller mycket dålig.

– Landets småföretagare är väldigt missnöjda med regeringens företagarpolitik. Det är oroande för jobbtillväxten i Sverige då ca 80 % av alla nya jobb skapas hos dessa företag. Regerings löfte om att ha den lägsta arbetslösheten inom EU 2020 ter sig allt mer utopiskt säger Mats Assarsson , ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare.

Bild: Fotoakuten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.