Det är några resultat av nyligen genomförd Medlemspanelkät bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar.

På frågan vilket betyg du vill sätta på den nya regeringens småföretagarpolitik angav över 87 % dåligt eller mycket dåligt. Gällande hur man ser på företagsklimatet sedan nya regeringen tillträdde angav över 62 % att det blivit betydligt sämre.

När det gäller vårbudgeten i förhållande till näringspolitik och företagarfrågor i allmänhet så tycker även här över 87 % att den är dålig eller mycket dålig.

– Landets småföretagare är väldigt missnöjda med regeringens företagarpolitik. Det är oroande för jobbtillväxten i Sverige då ca 80 % av alla nya jobb skapas hos dessa företag. Regerings löfte om att ha den lägsta arbetslösheten inom EU 2020 ter sig allt mer utopiskt säger Mats Assarsson , ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare.

Bild: Fotoakuten