Småföretagare skapar tusentals nya jobb varje år

Var fjärde småföretagare anställer redan när de startar sitt företag. Ytterligare drygt lika många anställer inom fem år. Det visar en undersökning bland småföretagare i hela
landet från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

På frågan ”Hur länge dröjde det innan du började anställa medarbetare?” använde 27 procent
svarsalternativet ”Jag anställde direkt”. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med
svaren på samma fråga för ett år sedan.

Vanligare med anställda
Vidare angav 33 procent av de tillfrågade i årets undersökning att de anställde inom de första fem
åren och ytterligare 11 procent att de hade gjort sina första anställningar efter fem år. Resterande 29 procent har inga anställda och de flesta av dem tänker fortsätta som enmansföretagare.
Det senare är en minskning med 6 procentenheter sedan 2013.

− Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen. Nu ser vi också att väldigt många
nya företagare anställer redan från start. Det här ger cirka 30 000 nya jobb i landet varje år. På orter
där större företag eller offentlig verksamhet skär ner blir småföretagarnas tillskott av arbetstillfällen
naturligtvis särskilt viktiga, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

Stor samhällsnytta
Under de senaste 20 åren har 600 000 arbetstillfä len skapats i nya företag, varav merparten är
småföretag. Antalet nya jobb i stora företag blev drygt 200 000 under motsvarande tidsperiod. I
företag med färre än 50 anställda har antalet sysselsatta ökat med 41 procent sedan 1994, men bara med 6 procent i de större företagen. Allt detta enligt beräkningar gjorda på SCB:s statistik.

− Det här visar inte bara att de mindre företagen är viktiga för sysselsättningen utan också för
samhällsekonomin. Även om småföretagarnas omsättning inte kan mäta sig med siffrorna i
storföretagens bokslut vet vi ändå att en dryg tredjedel av en kommuns skatteintäkter kommer från
ortens småföretagare, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Nya jobb viktigast
Småföretagarna själva anser också att jobben de skapar är deras främsta bidrag till samhället. På
frågan ”På vilket sätt tycker du att företagare bidrar till en positiv samhällsutveckling?” svarar 49
procent att ”Vi skapar nya arbetstillfällen”. Det är 6 procentenheter mer än förra året.
30 procent framhåller företagens betydelse för skatteintäkter och ökad välfärd, medan 16 procent
främst anser att deras företag bidrar till det lokala samhället.

Om undersökningen
Undersökningen om attityder bland småföretagare genomfördes 9-21 september 2014 genom utskick via e-post till 6 600 företag. Svarsfrekvensen var nästan 13 procent. Resultaten jämförs med en likadan undersökning med lika många svar den 16-23 september 2013. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. De deltagande företagarna representerar nästan samtliga branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri, handel, bygg, redovisning samt transport.

För mer information, kontakta
Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare, 0709-37 41 33
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0705-20 01 30
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Läs mer om undersökningen här

Ett svar

  1. Simrishmans kommun blev tex i år utsedd till Årets nyföretagarkommun 2014 och motiveringen handlade om att Simrishamn skapar nätverk för att utveckla en redan stark tradition av nyföretagande.

    Motiveringen löd bland annat: ”Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv.”

    Läs mer: http://stigbjorneanalys.wordpress.com/2014/10/29/simrishamns-kommun-arets-nyforetagarkommun-2014/

    Stig Björne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr