Kort kommentar från Fria Företagare till regeringens budget:
Regeringens budgetförslag slår mot småföretagen. Bland annat den höjda arbetsgivaravgiften för ungdomar och de äldre som vill fortsätta jobba lite längre. Ett annat är förslaget till halverat RUT-avdrag 2016 som kommer att slår undan benen för många nya företag som etablerats de senaste åren. Positivt är högkostnadsskyddet avseende sjuklönekostnader. Sammantaget är budgeten mer fördelningsinriktad än offensivt riktad till var de flesta jobben skapas sedan många år;nämligen i Sveriges småföretag.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.