Fortsatt långa arbetstider för småföretagare

Åtta av tio småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan. Arbetstiderna i mindre företag fortsätter därmed att ligga på en hög nivå. Det visar en undersökning om semestervanor från Företagarförbundet och ekonomiföretaget Visma.

– Undersökningen bekräftar den bild vi fått när vi frågat företagare om deras arbetstider de senaste åren. Långa dagar blir ofta både till sena kvällar och till helgarbete. Det här speglar företagarnas livsstil men också den arbetsbelastning som många av dem lever under, säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet.

Få har normala arbetstider
Undersökningen visar 64 procent av företagarna har en arbetsvecka på mellan 41 och 60 timmar. Ytterligare 16 procent uppger att de vanligtvis arbetar mer än 60 timmar per vecka. Bara 20 procent har arbetstider som kan jämföras med hel- eller deltidsarbetande löntagare, alltså 20 till 40 timmar i veckan.

– Om vi översätter statistiken till faktiska tal innebär detta att ungefär 400 000 aktiva småföretagare har längre arbetsveckor än det normala på den svenska arbetsmarknaden. Bara 100 000 har arbetstider som är jämförbara med anställdas, säger Mats Assarsson.

Mycket arbete och kort semester
En tidigare redovisad del av samma undersökning visar även att småföretagarna har kortare sommarsemestrar än övriga i samhället. Knappt en av tre företagare, 29 procent, anser att de kan ta ut fyra veckors sammanhängande semester.

– Det råder ingen tvekan om att landets småföretagare jobbar mest av alla och är minst lediga. Dessutom skapar de hela tiden nya arbetstillfällen. Mot den bakgrunden måste politikerna sätta in alla resurser för att göra regelverken kring företagandet så enkla som möjligt. Det är inte rimligt att belasta småföretagarna med krångliga rapporteringar som ofta måste göras på kvällar och helger, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som svarat för genomförandet av undersökningen.
Om undersökningen
Undersökningen om arbetstider i mindre företag genomfördes 12-18 juni genom utskick via e-post till 6 000 företag. Drygt 1 100 svar kom in, vilket gav 20,4 procents svarsfrekvens. De deltagande företagarna representerar alla förekommande branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri (13 procent), bygg (12 procent), handel (11 procent), redovisning (9 procent) samt IT och telekom (6 procent).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr