Fria Företagare – opinionsbildare sedan 1951

Mats Assarsson, förbundsordf FFFöretagarförbundet Fria Företagare är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för landets småföretagare, främst med fokus på de med färre än tio anställda. Vi har en enda uppgift – att förbättra villkoren för de svenska småföretagen och erbjuda våra medlemmar kvalificerade medlemstjänster och ett stort utbud av förmåner. Vi tycker det är viktigt att alla som vill ska kunna vara medlemmar hos oss därför har vi valt att erbjuda medlemskap till en låg avgift. Från den 1 januari 2013 kostar ett medlemskap 850 kronor i serviceavgift + moms, samt en medlemsavgift på 100 kronor per år. Utöver det kan våra medlemmar stödja vårt opinionsbildande arbete genom våra olika kampanjer.

Fria Företagares styrelse och ledning är själva aktiva småföretagare. Våra styrelseledamöter är även aktivt engagerade i de två utskotten – Näringspolitiska kommittén, som bevakar allmänna företagsfrågor och hanterar remissvar till regering och riksdag samt Arbetsutskottet, som utreder och bearbetar ärenden av löpande karaktär. Vi vet vilka villkor våra medlemmar lever och arbetar under och vi kan därför driva småföretagarnas viktigaste frågor med stor verklighetsförankring. Vi kämpar själva med regelkrångel och pappersarbete, men vi får också göra det vi älskar mest – driva våra företag och få nöjda kunder.

Liten och effektiv organisation

Utöver styrelsen har Fria Företagare en liten och kostnadseffektiv organisation med ett medlemskansli i Ängelholm som sköter medlemservice och administration. Därutöver sköts medlemshantering och kommunikation av externa samarbetspartners.

Våra medlemmar – en viktig del av organisationen

Fria Företagare är en platt organisation där våra medlemmar är med och påverkar. Genom att vara medlem ställer du dig bakom våra frågor som handlar om att förbättra villkoren för att starta, driva, utveckla och äga småföretag. Du kan också vara med att påverka genom att medverka i våra medlemspaneler (stora och mindre undersökningar) där vi frågar dig om dina åsikter och idéer kring småföretagarfrågor. Medverkan är frivillig och skickas via e-post. Undersökningarna är underlag för vår opinionsbildning och väljer du att delta, gör du dig själv och dina småföretagarkollegor en stor tjänst!

Fria Företagares företrädare:
Mats Assarsson, ordförande
mats.assarsson@ff.se

Anmäl dig till medlemspanelen här:
Medlemspanelen – Fria Företagare

 

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.