Av småföretagare för småföretagare

Fria Företagare – opinionsbildare sedan 1951

Mats Assarsson, förbundsordf FFFöretagarförbundet Fria Företagare är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för landets småföretagare, främst med fokus på de med färre än tio anställda. Vi har en enda uppgift – att förbättra villkoren för de svenska småföretagen och erbjuda våra medlemmar kvalificerade medlemstjänster och ett stort utbud av förmåner. Vi tycker det är viktigt att alla som vill ska kunna vara medlemmar hos oss därför har vi valt att erbjuda medlemskap till en låg avgift. Från den 1 januari 2013 kostar ett medlemskap 850 kronor i serviceavgift + moms, samt en medlemsavgift på 100 kronor per år. Utöver det kan våra medlemmar stödja vårt opinionsbildande arbete genom våra olika kampanjer.

Fria Företagares styrelse och ledning är själva aktiva småföretagare. Våra styrelseledamöter är även aktivt engagerade i de två utskotten – Näringspolitiska kommittén, som bevakar allmänna företagsfrågor och hanterar remissvar till regering och riksdag samt Arbetsutskottet, som utreder och bearbetar ärenden av löpande karaktär. Vi vet vilka villkor våra medlemmar lever och arbetar under och vi kan därför driva småföretagarnas viktigaste frågor med stor verklighetsförankring. Vi kämpar själva med regelkrångel och pappersarbete, men vi får också göra det vi älskar mest – driva våra företag och få nöjda kunder.

Liten och effektiv organisation

Utöver styrelsen har Fria Företagare en liten och kostnadseffektiv organisation med ett medlemskansli i Ängelholm som sköter medlemservice och administration. Därutöver sköts medlemshantering och kommunikation av externa samarbetspartners.

Våra medlemmar – en viktig del av organisationen

Fria Företagare är en platt organisation där våra medlemmar är med och påverkar. Genom att vara medlem ställer du dig bakom våra frågor som handlar om att förbättra villkoren för att starta, driva, utveckla och äga småföretag. Du kan också vara med att påverka genom att medverka i våra medlemspaneler (stora och mindre undersökningar) där vi frågar dig om dina åsikter och idéer kring småföretagarfrågor. Medverkan är frivillig och skickas via e-post. Undersökningarna är underlag för vår opinionsbildning och väljer du att delta, gör du dig själv och dina småföretagarkollegor en stor tjänst!

Fria Företagares företrädare:
Mats Assarsson, ordförande
mats.assarsson@ff.se

Anmäl dig till medlemspanelen här:
Medlemspanelen – Fria Företagare

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr