Företagare har inte bara kortare semester än löntagare, de jobbar dessutom flitigt under sina lediga sommarveckor. Bara 15 procent av dem stänger helt. Det visar en undersökning om semestervanor från Företagarförbundet och ekonomiföretaget Visma.

– Undersökningen speglar företagarnas livsstil och tvånget som de känner att få saker gjorda. Medan andra kan koppla bort sina jobb och njuta av ledigheten får många småföretagare både ta hand om arbetsuppgifter som måste göras och fundera på problem som måste lösas, säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet.

Undersökningen visar att fyra av tio företagare, 40 procent, sammanlagt jobbar flera dagar på sin semester. 16 procent klarar ut det som måste göras på ett par timmar och 14 procent fixar det på en dag. Förhållandevis många, 15 procent, uppger att de måste arbeta alla dagar på semestern.

Företaget finns alltid i tankarna
Drygt åtta av tio, 83 procent, säger att de har sitt företag i tankarna när de är lediga. Tankarna kretsar både kring oro för framtiden och nya möjligheter. Mer än var tredje, 30 procent, uppger att de oroar sig för framtiden och problem som ska lösas, 19 procent funderar på hur företaget kan utvecklas och 11 procent över nya affärsmöjligheter.

Företagarna i Blekinge, Västmanland och Dalarna tänker mest av alla på sina verksamheter under semestern. I Kronoberg, Västerbotten och Jämtlands län kopplar företagarna relativt sett av mest (se tabellen nedan).

Kontroll skapar lugn
För att ha kontroll på verksamheten läser tre av tio, 32 procent, kontinuerligt mejl eller lyssnar av mobiltelefonen. Drygt fyra av tio, 43 procent, nöjer sig med att kolla en gång per dag och 16 procent en gång i veckan. Bara en av tio struntar både i mejl- och telefontrafik (se den bifogade illustrationen).

– Den tekniska utvecklingen har gjort det mycket enklare att vara tillgänglig – på gott och ont. Med e-post och allehanda andra funktioner i mobiltelefonen kan man numera sköta både bankärenden och delar av sin administration från hängmattan, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som svarat för genomförandet av undersökningen.

De flesta småföretagarna tycker att det är bra att ha koll även under semestern. På en sexgradig stresskala anger tre av fyra, 73 procent, att det känns lugnande att vara nåbar. Bara 6 procent tycker att det är mycket stressande att hela tiden var tillgänglig.

Så här många svarade ja på frågan ”Har du ditt företag i tankarna även när du är ledig och inte jobbar?”

Län %
Blekinge 94
Västmanland 94
Dalarna 93
Stockholm 88
Gotland 86
Uppsala 86
Kalmar 85
Skåne 84
Värmland 84
Halland 83
Norrbotten 83
Sörmland 83
Västernorrland 83
Östergötland 83
V Götaland 82
Gävleborg 79
Örebro 79
Jönköping 77
Kronoberg 75
Västerbotten 72
Jämtland 68

Genomsnitt 83

Om undersökningen
Undersökningen om semestrar i mindre företag genomfördes 12-18 juni genom utskick via e-post till 6 000 företag. Drygt 1 100 svar kom in, vilket gav 20,4 procents svarsfrekvens. De deltagande företagarna representerar alla förekommande branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri (13 procent), bygg (12 procent), handel (11 procent), redovisning (9 procent) samt IT och telekom (6 procent).

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.