Sveriges småföretagare jobbar allt mer och sommarsemester är långt från självklart. En ny undersökning från FöretagarFörbundet visar att 88 procent av småföretagarna jobbar mer än 40 timmar per vecka och nästan tre av tio tar högst en veckas sommarsemester. Nästan alla jobbar dessutom under sin ”lediga” tid.

– Trycket på småföretagaren ökar. Kravet på tillgänglighet från kunder är den främsta orsaken till att många inte kan ta ledigt i sommar. Många uppger också att det är de anställdas semesterrätt på fyra sammanhängande veckor och företagets dåliga lönsamhet, som sätter stopp för en välbehövlig sommarledighet, säger Camilla Littorin, förbundssekretare på FöretagarFörbundet.

Undersökningen visar att nästan hälften, 46 procent, tar maximalt två veckors semester. Tre av fyra småföretagare önskar att de kunde vara lediga längre.

Men även de som tar semester har svårt att helt koppla bort jobbet. Så många som 85 procent uppger att de, på ett eller annat sätt, kommer att arbeta under sin ledighet. Den nya tekniken med att kunna kolla av e-post i telefonen eller i datorn gör att företagaren nästan alltid är ”påloggad”. Så många som 95 procent säger att kollar sin e-post under semestern.

– De flesta upplever dock att det är mer lugnande än stressande att ha full koll på verksamheten medan man är ”ledig”. Men vi vet också att nästan alla har företaget i tankarna under sommarledigheten. Och i första hand oroar man sig för framtiden och hur problemen med ekonomi, medarbetare och kunder ska lösas, säger Camilla Littorin.

Även resten av året jobbar småföretagarna hårt. För nästan nio av tio är en normal 40-timmarsvecka en illusion. Hälften jobbar mer än 50 timmar i veckan och var sjätte småföretagare jobbar mer än 60 timmar. Drygt var tredje jobbar mer nu än under krisåren, och tre av tio är oroliga för att gå in i väggen.

– Det måste bli enklare och billigare att anställa. Med sänkta arbetsgivaravgifter skulle vi inte bara få en ökad sysselsättning. Med möjlighet till rimlig avlastning – då skulle också ”yrket” företagare bli mer attraktivt, säger Camilla Littorin.

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 12 och 18 maj 2011. Totalt deltog 1 668 företagare.

Läs hela undersökningen här.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.