FöretagarFörbundet begränsar sina synpunkter till att gälla avsnitten om arbetsgivaravgifter och har följande kommentarer:

Hämta remissen som PDF