Även småföretag lider av bristfälliga revisioner

Många småföretag får lida för bristfälliga revisioner, framför Dick Malmlund i dagens SvD. Det är viktigt att flagga för detta eftersom det sällan skrivs om småföretag som drabbas. Däremot har vi kunnat läsa om motsvarande problem i storföretag i en rad fall. Dick Malmlunds tips är att skaffa ett ordentligt försäkringsskydd mot förmögenhetsbrott tills politiker alternativt de som i sin tur ska granska revisorerna säkerställer att en revisor som varit bristfällig kontrolleras på ett tillförlitligt sätt med adekvat påföljd i förekommande fall, läs mer här.

Huvuddelen av alla nystartade bolag väljer idag bort revisorn redan från start. Delvis för att arvodet kan utgöra en betydande kostnad för företaget. FöretagarFörbundet har precis som Dick Malmlund beskriver också tagit emot klagomål på undermålig revision från våra medlemmar. Det finns dock en stor ovilja mot att driva någon form av ärende mot den ansvarige revisorn och att byta revisor tar resurser i anspråk. Förhoppningsvis kan den fokus som behövs ges på varje enskilt uppdrag nu när valfrihet är införd.

Bolagsverket har på nedanstående länkar informerat mycket bra för de bolag som idag har revisor men som vill välja bort detta i framtiden:

Revisorns mandatperiod

Frivillig revision

Regler som gäller om man väljer att avstå från revision

 

Marcus Gränsmark,
Näringspolitisk sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr