Ägare i aktiebolag drabbas hårdare vid sjukdom

[one_half]

De som driver sin verksamhet i aktiebolag har idag sämre villkor än de som har enskild firma. Närmare 9 av 10 småföretagare vill ha en likabehandling av företagare avseende trygghetssystemen oavsett företagsform, enligt en undersökning som FöretagarFörbundet gjort.

Lika många, 9 av 10 småföretagare, vill att avgiften för trygghetssystemens försäkringar blir proportionell i förhållandet till användandet då företagare utnyttjar försäkringarna i betydligt mindre omfattning än anställda.

– Då närmare hälften av alla nystartade bolag drivs som aktiebolag drabbas just de företagarna hårdare t ex om de blir sjuka eller behöver utnyttja föräldrapenningen. Det här är djupt orrättvist och effekterna går inte enbart ut över den enskilde företagaren som driver ett AB utan påverkar företagsklimatet negativ i stort, säger FöretagarFörbundets ordförande Mats Assarsson.

2010 infördes förbättringar av trygghetssystemen för enbart egenföretagare med fokus på karenstid, sjuk- och föräldrapenning, sjuklön samt arbetslöshetsförsäkringen för företagare. FöretagarFörbundet som i många år drivit opinion för att just få till förbättringar inom området ställde sig positiv till dessa. Det återstår dock ett antal punkter innan vi är helt nöjda. En av dessa är avsaknaden av likabehandling mellan företagsformer, helt enkelt att jämställa trygghetssystemen för alla småföretagare oavsett bolagsform.

[/one_half][one_half_last]

FöretagarFörbundet vill även se förändringar för företagare gällande avgiften till trygghetssystem i relation till användning som t ex i Storbritannien. Företagare använder försäkringarna i mycket mindre omfattning än anställda och bör därför betala en lägre avgift.

I enkäten (som besvarats av 325 småföretagare och medlemmar varav 30 % soloföretagare och 55 % har 1-9 anställda) anger också 4 av 10 att de inte känner till skillnaderna i de allmänna trygghetssystemen mellan de två vanligaste företagsformerna.

FöretagarFörbundet vill att:
Trygghetssystemen ska jämställas för alla småföretagare oavsett företagsform och att avgiften för försäkringar differentieras nedåt och anpassas i proportion till utnyttjandet för företagare jämfört med anställda.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr