Kortare arbetsveckor och högre livskvalitet för småföretagare

Landets småföretagare jobbar mindre och är allt mer nöjda med att ha startat eget. Det visar en färsk undersökning från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

I undersökningen ställdes frågor både om arbetstider och attityder. På frågan om vad småföretagarna anser om sin livskvalitet sedan de startat eget svarar 76 procent att den har blivit högre. I jämförbara undersökningar förra året och för fem år sedan var motsvarande andelar 73 respektive 65 procent.

– Vi ser också att arbetstiderna tenderar att minska. För ett par år sedan hade nästan nio av tio småföretagare arbetsveckor på mer än 40 timmar. Den andelen har nu minskat från 88 till 81 procent. Kombinationen av kortare arbetstider och ökad livskvalitet tyder på att allt fler småföretagare lyckas skapa en acceptabel balans i livet, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

Seniorerna mest nöjda
De mest nöjda småföretagarna finns i Värmland, Jämtland och Västmanland. De minst nöjda finns i Kronobergs och Sörmlands län samt på Gotland. Ett tydligt resultat är också att det finns ett samband mellan ålder och upplevd livskvalitet. I åldersgruppen 64 år eller äldre uppger 79 procent att företagandet ger dem högre livskvalitet, medan åldersgruppen 18 till 29 år ligger på 62 procent.Det finns även skillnader mellan de branscher företagarna är verksamma i. De som jobbar med redovisning eller med vård och omsorg upplever högst livskvalitet, medan tillfredsställelsen är lägst bland dem inom kultur, nöje och fritid.

Egna beslut viktiga
På frågan om vad som är det bästa med att driva företag är det en tydlig tendens att det egna beslutsfattandet fått större betydelse. 28 procent uppskattar att de kan styra sin egen tid och lika många att de får vara sin egen chef. Det är totalt 4 procentenheter mer än i fjol. Självförverkligande i form av möjligheten att få jobba med sådant man tycker är roligt har minskat i samma mån.

– Ett annat intressant resultat är att andelen företagare som rankar känslan av att de alltid måste arbeta som det sämsta med att vara företagare minskat kraftigt, från 42 procent i fjol till 33 procent i år. Däremot ökar bekymren med myndighetskontakter och administration något. Det är en signal om att det behövs ännu fler lättnader i regelverken, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som är Sveriges största leverantör av ekonomiprogram och internetlösningar till företag och redovisningsbyråer.

Om undersökningen
Undersökningen om attityder bland småföretagare genomfördes 9-21 september 2014 genom utskick via e-post till drygt 7 000 företag. Av dessa svarade 830 på frågorna. Det ger en svarsfrekvens på 13 procent. Resultaten jämförs med en likadan undersökning med lika många svar den 16-23 september 2013. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. De deltagande företagarna representerar nästan samtliga branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri, handel, bygg, redovisning samt transport. Resultatet från den nya undersökningen bifogas.

För mer information, kontakta

Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare, 0709-37 41 33
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0705-20 01 30
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Resultat från undersökningen kan du läsa här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr