Kommer nya regeringen att välja småföretagen?

Trots regeringsförklaring och budgetförhandlingar är det fortfarande oklart hur den nya regeringen kommer att förbättra småföretagarnas villkor, förutom i några få frågor, menar Fria Företagare. Det är i småföretagen de flesta nya jobb skapas.

Efter budgetförhandlingar och regeringsförklaring de senaste veckorna är det fortfarande oklart om hur småföretagarvänlig den nya regeringen är. Förståelsen för hur viktiga småföretagen är för vårt land och därmed vikten av att undanröja trösklar och hinder för dessa företags möjlighet att växa och anställa återstår att bevisa fullt ut.

– Vi känner en viss oro att fokus framöver kommer att vara på de stora företagen, exportföretagen och den tunga industrin. Att restaurangmomsen lämnas orörd och att RUT kommer finnas kvar är i grund positiva signaler. Tydligheten i regeringsförklaringen till att sänka sjuklönekostnaderna är utmärkt och det visar att men lyssnat på oss men vi vill även se samma småföretagarvilja kring arbetsgivaravgifter och en moderniserad arbetsrätt säger Fria Företagares ordförande Mats Assarsson.

Det återstår också att se hur nya näringsministern Mikael Damberg kommer att hantera den insikt vi vet han har om var merparten av arbetstillfällen skapas i landet. Och därmed vilka effekter framtida förhandlingar gällande villkoren för företagande inom regering och övriga partier i riksdagen får för landets småföretagare.

– Vi hoppas att samtliga politiker och partier lyssnar ordentligt framöver på landets småföretagare. Det är nämligen de som bevisligen och historiskt vet hur man ordnar flest jobb säger Mats Assarsson.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 – 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Vårt arbete har gett synbara resultat.

Ett svar

  1. Enligt Global Entrepreneurship Monitor 2014 vill allt fler svenskar bli entreprenörer. Studien visar bland annat att andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenör­skap nästan dubblats mellan 2007 och 2013.

    Kvinnors företagande ökar betydligt snabbare än männens.

    Sverige ligger även i topp i förmågan att se affärsmöjligheter. Sedan den första undersökningen som 1999 omfattade 10 länder har studien vuxit till att 2013 omfatta 70 länder med 197000 respondenter. Dessa representerar idag 75% av världens befolk­ning och 90% av världens BNP.

    Läs mer om studiens resultat: http://wp.me/p2Qye9-Cn

    / Stig Björne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr