Småföretagare pekar ut de viktigaste valfrågorna

Sjuklönesystemet, arbetsgivaravgifterna och regelkrångel är de viktigaste politiska frågorna för landets småföretagare. Det visar en undersökning som presenteras 300 dagar före valet av företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

I en enkät ombads 3 000 av Fria Företagares medlemmar och 3 000 av Vismas småföretagarkunder att rangordna de sex viktigaste frågorna inför nästa års val. Så här blev resultatet:

1. Sjuklönesystemet
2. Arbetsgivaravgifterna
3. Enklare regelsystem
4. Lagen om anställningsskydd
5. 3:12-reglerna
6. Beskattning av risk- och investeringskapital

 Sjuklönereglerna, som innebär att småföretagaren tar fullt ekonomiskt ansvar för sina anställda de två första sjukveckorna, upplevs både som en risk och ett hinder för expansion. Samma sak gäller arbetsgivaravgifternas storlek.

− Politikerna måste visa att de på allvar förstår småföretagarnas vardag. Då räcker det inte att lätta på det ekonomiska trycket här och var. Det är hög tid att skapa ett helt nytt regelverk anpassat för småföretagen, säger Mats Assarsson, ordförande i företagarförbundet Fria Företagare.

 ”Otillräckliga förslag”

Politiker i båda blocken har lagt förslag som på olika sätt skulle lindra bördan för småföretagarna, främst när det gäller sjuklöneansvaret. Det är bra, men det är inte tillräckligt, menar Mats Assarsson och Rolf Dahlberg, vd för programleverantören Visma Spcs. De pekar på att nästan hela det regelverk som styr och beskattar företagen är skapat för stora och medelstora verksamheter – trots att de bara utgör 1,8 procent av landets samtliga företag. Bara drygt 20 000 av landets 1 140 000 företag har fler än 20 anställda.

Stort bidrag till samhället

Undersökningen visar också att 42 procent av småföretagarna ser möjligheten att skapa nya arbetstillfällen som deras främsta bidrag till samhällsutvecklingen. 30 procent påtalar företagens bidrag till skatteintäkter och därmed välfärden i landet.

Två av tre småföretagare uppger att de har skapat nya jobb. Av dessa anställde 35 procent någon eller några medarbetare redan första året. På den negativa sidan kan konstateras att något färre tycker att det lätt att starta eget jämfört med en liknande undersökning för fyra år sedan. Då var den andelen 43 procent, nu har den krympt till 39 procent.

Först med nya spelregler

− När kravet på revision i mindre aktiebolag avskaffades för tre år sedan ledde det till att aktiebolagsformen lockade tusentals nya och gamla företagare. I dag är sju av tio nya företag ett aktiebolag. Det finns fler möjligheter till helt nya spelregler för drygt en miljon registrerade småföretag och deras nästan två miljoner sysselsatta, säger Rolf Dahlberg.

För mer information, kontakta
Mats Assarsson, ordförande i företagarförbundet Fria Företagare, 0709-37 41 33
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0705-20 01 30

Läs mer om undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr