9 av 10 inom handeln har koll på ogiltiga sedlar

Efter den 31 december 2013 blir de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, ogiltiga som betalningsmedel. Detta känner 91 procent av anställda inom butik till. Vad man ska göra med sedlarna när de har blivit ogiltiga är däremot 3 av 10 osäkra på.


Under hösten har TNS Sifo genomfört en undersökning på uppdrag av Riksbanken för att ta reda på vilken kännedom butiksanställda har om indragningen av äldre 50- och 1000-kronorssedelar
utan folieband. Av alla tillfrågade kände 91 procent inom butik till indragningen av sedlarna. När motsvarande undersökning genomfördes i februari låg kännedomen bland butiksanställda på 21 procent.

I samma undersökning ställdes också frågan: ”Om du i din yrkesroll får en av dessa sedlar av en kund efter den 31 december, vad gör du då med sedeln?”. Svaren går här isär och 29 procent vet inte vad som gäller.

-Eftersom en stor del av indragningen av de äldre sedlarna äger rum i handeln är det glädjande att dessa grupper har god kännedom om indragningen i stort, säger Christina Wejshammar, enhetschef på Riksbanken. Samtidigt är det mycket viktigt att de vet vad de ska göra med sedlarna efter den 31 december, säger Christina Wejshammar.

Sedlar-ogiltig-31-dec-2013

För dig som driver butik är det viktigt att ha koll. Här nedan får du svar på de två vanligaste frågorna:

Vad ska jag göra med sedlarna?
Till och med den 31 december 2013 kan sedlarna användas som vanligt. De kan användas vid betalning eller sättas in på ett bankkonto.

Om jag ändå har sedlar kvar efter den 31 december 2013?
Efter den 31 december och till och med den 28 februari 2014 har du möjlighet att sätta in de ogiltiga sedlarna på ett bankkonto.
Efter den 28 februari 2014 kan Riksbanken, mot en avgift på 100 kronor, lösa in de ogiltiga sedlarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr