Småföretagarna tar kort semester

 

Många av landets småföretagare jobbar även under semesterperioden. Hälften av alla småföretagare tar inte ut mer än två veckors sommarsemester och många tar bara ledigt enstaka dagar. Det visar en ny undersökning om semestervanor från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

–Statistiken visar tydligt att småföretagarna arbetar flitigt under hela året. Ofta är de djupt engageradei sina verksamheter, vilket kan göra det svårt att ta lång sammanhängande semester. Men även kortare semestrar kan vara bra för att hinna slappna av och lyfta blicken, säger Mats Assarsson, ordförande Företagarförbundet Fria Företagare.

Många tar kort semester
Undersökningen visar att nästan hälften, 47 procent, inte tar ut mer än två veckors semester under sommaren. Fler än var femte småföretagare, 22 procent, tar som mest ledigt någon enstaka semesterdag under sommaren. Samtidigt önskar nio av tio företagare med max två veckors semester att de kunde vara lediga längre. Enligt semesterlagen har man som anställd rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Endast var tredje småföretagare, 30 procent, tar så lång semester. Vill vara tillgängliga Den vanligaste anledningen att ta ut kort sommarsemester är att verksamheten är av en sådan natur att den kräver ständig tillgänglighet av ägaren. Det uppger tre av tio småföretagare, 28 procent, som främsta skäl. Var sjätte småföretagare, 16 procent, hindras från att ta ut längre sommarsemester på grund av bristande lönsamhet. En lika stor andel uppger dock att ingenting faktiskt hindrar dem från att ta ut längre sommarsemester.

–Att driva företag innebär ofta en annan sorts tillvaro än den som anställd. Medan småföretagarnahar större möjlighet att styra över sin vardag, behöver de ofta anpassa sin semester efter verksamheten och kanske ta ut den i mindre sjok åt gången, säger Björn Lang, tf vd Visma Spcs.

Om undersökningen
Undersökningen om småföretagarnas sommarsemester genomfördes via e-post till cirka 12 800 företag mellan 26 maj och 4 juni 2015. 1 392 svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 11 procent. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.
Bilaga: Riks- och länssiffror för småföretagarnas semestervanor

För mer information, kontakta:
Mats Assarsson, ordförande Företagarförbundet Fria Företagare, 070-937 41 33
Björn Lang, tf vd Visma Spcs, 070-872 72 29
Emma Cajnerud, pressansvarig Visma, 070-816 28 84

Bilaga med länsvisa siffror här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr