Ny lag liten ljusning för företagarna: Men de viktigaste åtgärderna återstår

[one_half]

Lagrådet lämnade igår en kommentar på förslaget till ny Skatteförfarandelag. Tanken är att lagen ska sammanföra en mängd lagar och därmed förenkla administrationen för Skatteverket men också minska företagens administrativa börda.

I sitt yttrande skriver lagrådet bland annat ”Högst anmärkningsvärt är att remissen inte innehåller något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av tredjemansrevision och inte heller något ställningstagande i frågan om möjligheten att i ett visst fall ådöma både skattetillägg och straff.”

– Lagrådets yttrande är ett steg i rätt riktning. Men inte tillräkligt. Tredjemansrevision, dubbelbestraffning och företagares rätt att få ersättning för ombudskostnader är viktiga frågor som återstår för regeringen att ta tag i, säger Börje Leidhammar, advokat/partner, Wistrand advokatbyrå och ordförande för Institutet för Skatter och Rättssäkerhet.

– Rättstillämpningen måste vara förutsebar. I en fungerande rättsstat ska en företagare inte behöva gå i konkurs innan skattetvisten är avgjord. Tyvärr är det så i många fall idag. Därför är det oerhört viktigt att vi stärker rättssäkerheten på skatteområdet, framförallt med bättre förutsättningar för att kunna hävda sin rätt, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

[/one_half]

[one_half_last]

Fakta

Tredjemansrevision: Ger Skatteverket rätt att samla in uppgifter som skall användas för kontroll av tredje part – det vill säga kunder, leverantörer och andra – än den som revideras.

Dubbelbestraffning: Det är en grundläggande rättsstats– och rättssäkerhetsprincip att ingen ska kunna dömas två gånger för samma brott. Inom skattemål är det dock vanligt förekommande att någon som döms för skattebrott också pålägg skattetillägg och därmed dubbelbestraffas.

Ombudskostnader: I skatteärenden och skattemål ansvara den enskilda för sina kostnader.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
E-post: camilla.littorin@ff.se

Börje Leidhammar, partner, Wistrand advokatbyrå och ordförande Institutet för Skatter och Rättssäkerhet.
Tel: 070-950 72 49
E-post: borje.leidhammar@wistrand.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr