Parterna på arbetsmarknaden har tidigare bestämt att gemensamma samtal har behövts för att nå en samsyn om vilka konsekvenser turordningsreglerna har. Detta för att sedan kunna starta ett konstruktivt samtal om hur reglerna bör reformeras. Det har nu lett fram till en rapport som Svenskt Näringsliv och LO har presenterat om turordningsreglernas funktion för arbetsgivare och anställda, läs mer här.

Av rapporten framgår att:

* Det fackliga intresset av att förhindra att godtycke uppstår vid uppsägningar och att skydda äldre arbetstagare mot uppsägning, uppnås i de flesta fallen.

* Turordning efter anställningstid och tillämpning av tillräckliga kvalifikationer leder i de flesta fall till att företag efter driftsinskränkningar inte har kvar de arbetstagare som de anser har den bästa kompetensen för den fortsatta verksamheten. Företag får därför inte bästa möjliga konkurrenskraft efter driftsinskränkningar. Detta gäller särskilt i småföretag.

* Kravet på tillräckliga kvalifikationer för omplacering blir företag och fack ofta överens om beträffande formella krav på utbildning. Man blir däremot sällan överens om hänsynstagande till personliga egenskaper som har betydelse för att arbetsuppgifterna utförs på ett bra sätt.

* Avsteg från turordningsreglerna genom avtalsturlistor accepteras av facket beträffande sådana skäl som ligger inom ramen för tillräckliga kvalifikationer. I viss utsträckning tar facket hänsyn till personliga egenskaper av betydelse för sättet att utföra arbetsuppgifterna.

Länk till rapporten

Det är intressant att se att parterna nått en samsyn och att båda parter är överens om att särskilt småföretag inte ges de bästa konkurrensmöjligheterna efter en driftsinskränkning. Den kategori företag som behöver mest stabilitet drabbas med andra ord hårdast trots att två personer får undantas.

Vad rapporten visar angående hur småföretagen påverkas stämmer överens med FöretagarFörbundets syn på den frågan. Vi har länge drivit att småföretag med upp till tio anställda ska undantas helt från turordningsreglerna, se våra frågor. Att ha stor flexibilitet för småföretagen kommer att öka antalet arbetstillfällen och i längden hela tillväxten.

Marcus Gränsmark,
Näringspolitisk sekreterare

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.