M och C har högst förtroende bland småföretagare

Moderaterna och Centerpartiet har störst förtroende i företagarfrågor bland småföretagare. Det anger medlemmar i en enkät från företagarförbundet Fria Företagare. De två viktigaste näringspolitiska lagförändringar småföretagarna vill se efter valet är lättnader i arbetsgivaravgifter och minskning av företagens sjuklöneansvar.

– Att det är sänkning av arbetsgivaravgifterna och förändringar sjuklöneansvaret som ligger i topp på listan av viktiga förändringar som småföretagare vill se efter valet är inget som förvånar. Många av Sveriges småföretagare vill utveckla sina verksamheter men möter fortfarande hinder som lätt skulle kunna undanröjas och därmed skapa tusentals nya jobb säger Mats Assarsson ordförande i företagarförbundet Fria Företagare.

Tendensen är densamma i svaren på frågan vilka förändringar man som soloföretagare vill se för att kunna våga anställa alternativt har anställda och våga anställa fler. Arbetsgivaravgiften och sjuklöneansvaret i topp även här men man vill också ha ett bra lärlingssystem samt ett enklare regelverk.

På frågan vilket av riksdagspartierna man har störst förtroende för i företagarfrågor angav 30% att de ej tagit ställning i frågan, 27% Moderaterna, 20% Centerpartiet, 7% Sverigedemokraterna, 5% Socialdemokratarena, 5% Folkpartiet, 3% Miljöpartiet, 2% Kristdemokraterna och 1% Vänsterpartiet.

Bra för småföretagen. Bra för Sverige!

– Villkoren för Sveriges småföretagare har mycket stor betydelse för utvecklingen i Sverige både vad det gäller tillväxt och nya arbetstillfällen. Småföretagen (de som har 49 eller färre anställda) är Sveriges största arbetsgivare i den privata sektorn och ca 80 procent av alla nya jobb skapas där sedan över 20 år tillbaka. Men de skulle kunna vara många fler Om landets småföretagare får bättre förutsättningar och villkor för att driva och utveckla sina företag är det bra för Sverige. För jobben, för skolan, för sjukvården och alla medborgares välfärd säger Mats Assarsson.
För mer information, kontakta

Mats Assarsson, ordförande i Fria Företagare,

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, ordförande Fria Företagare
0709 – 37 41 33

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell organisation som sedan 1951 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta, driva samt utveckla företag med fokus på de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarens roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Vårt arbete har gett synbara resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr