Kallelse till Förbundsstämma

Kallelse  till Förbundsstämma lördagen den 26 april 2014 på Clarion Grand Hotel,
Stortorget 8, 251 11 Helsingborg

Program

11.30–12.00 Registrering av deltagande medlemmar
12.00–13.00 Lunch
13.00– Förbundsstämma – närvaro endast för medlemmar

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2014 och skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

Anmälan

Anmälan om deltagande lämnas till kansliet senast den 31 mars 2014 på adress enligt ovan eller via
e-post; info@ff.se. Uppge namn, telefon- och medlemsnummer.

Handlingar till förbundsstämman kommer att finnas tillgängliga via kansliet ca en vecka innan stämman.

Välkommen!
Företagarförbundet Fria Företagares styrelse

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar