Kallelse  till Förbundsstämma lördagen den 26 april 2014 på Clarion Grand Hotel,
Stortorget 8, 251 11 Helsingborg

Program

11.30–12.00 Registrering av deltagande medlemmar
12.00–13.00 Lunch
13.00– Förbundsstämma – närvaro endast för medlemmar

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2014 och skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

Anmälan

Anmälan om deltagande lämnas till kansliet senast den 31 mars 2014 på adress enligt ovan eller via
e-post; info@ff.se. Uppge namn, telefon- och medlemsnummer.

Handlingar till förbundsstämman kommer att finnas tillgängliga via kansliet ca en vecka innan stämman.

Välkommen!
Företagarförbundet Fria Företagares styrelse

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.