Kategorier
Arkiv

Granskning av Oppositionens skuggbudet

Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern presenterade den 3 maj 2010, sin gemensamma ekonomisk-politiska motion. Eller med andra ord, sitt gemensamma budgetförslag inför

LÄS MER »

Vårundersökning 2010

Sveriges småföretagare ser allt ljusare på tillvaron. Många tror att lönsamheten ökar och tre av tio uppger att de kommer att nyanställa under 2010. Dessutom

LÄS MER »

Rapport om aktiekapitalet

FöretagarFörbundets rapport visar hur småföretagare som bedriver enskild firma respektive aktiebolag kommer agera när miniminivån för aktiekapitalet sänks.

LÄS MER »

Trygghetssystem för företagare

Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas. Förslagen har sin grund i den utredning som presenterades under

LÄS MER »

Solistboken

Varje år genomför vi en rad undersökningar bland småföretagarna. Vi tar reda på hur deras vardag ter sig och vad de tycker och tänker. Kunskapen

LÄS MER »

Enmansföretagarna

Småföretagen är heta i dagens politiska debatt. Alla älskar småföretagen. Och det är vi på FöretagarFörbundet självklart glada för. Men det finns företag och företag.

LÄS MER »