FöretagarFörbundets stimulanspaket

stimulanspaket-1234640967615Hur ska Sverige kunna möta lågkonjunkturen på bästa sätt? I denna rapport ger vi en rad förslag kring hur Sverige kan dämpa effekten av den globala krisen. Regeringen har så här långt fokuserat på att stabilisera kreditsystemet, för att säkra fortsatt utlåning till företagen.

Det är en bra och viktig ambition, men samtidigt ser vi tydliga tecken på att såväl konjunktur som kreditgivning nu avtar kraftigt. Penningpolitiken kommer samtidigt att kunna spela en begränsad roll den närmaste tiden.

Riksbanken började relativt sent backa från sin räntehöjningspolitik, och de räntesänkningar som nu genomförs får bara effekt med betydande eftersläpning.
Finanspolitiken hamnar därför i centrum.

Just nu pågår en intensiv debatt kring hur aktiv regeringen ska vara i att använda budgetutrymme för att dämpa den kraftiga konjunkurnedgång vi just nu upplever. FöretagarFörbundet vill se åtgärder som snabbt kan ge en lättnad för småföretagen.

Läs rapporten

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar